Elektriauto automaks – kõik, mis hetkel teada

Automaks (sootorsõidukimaks) hakkab kehtima 2025. aasta algusest. Automaks koosneb registreerimistasust ja aastamaksust. Registreerimistasu tuleb maksta ainult siis, kui sõiduk registreeritakse esmakordselt Eestis. Sõiduki aastamaks tuleb tasuda igal aastal ühes osas üldjuhul 1. oktoobriks. Vaata ka meie poolt loodud automaksu kalkulaator lahendust.

automaks elektriauto

Elektriauto registreerimistasu

Sõiduauto registreerimistasu koosneb kolmest osast. Esimene osa on baasosa, mis on alati 300 eurot. Lisaks sellele tuleb arvestada CO2 komponenti ja täismassi komponenti. CO2 komponent sõltub auto heitgaaside kogusest. Kui täismassi komponent kehtib tavaautodele kahest tonnist, siis elektriautodele alates 2,4 tonnist. Ehk need autod, mis on sellest raskemad, siis automaks kaalu järgi tõuseb, sest raskemal autol on ka suurem keskkonnamõju. Elektriauto ehk täiselektrilise sõiduki puhul arvestatakse registreerimistasu baasosa ja massiosa summana.

Ehk elektriauto automaks (registreerimistasu) kujuneks nii:

  1. Baasosa: 300€
  2. Täismassi komponent: üle 2400 kg = iga ületav kg 4€/kg kuni 4400 euroni

Rahandusministeeriumi välja toodud arvutuste järgi oleks 2021. väljalaskeaastaga elektriautode registreerimistausd järgmised. Elektriauto automaksu arvutamine:

  • Nissan Leaf (1530kg) – 300€ (baasosa 300€ + massiosa 0€)
  • Tesla Model 3 (2139kg) – 300€ (baasosa 300€ + massiosa 0€)
  • Porsche Taycan (2880kg) – 2200€ (baasosa 300€ + massisosa 480*4€)

Elektriauto aastamaks

Sõiduauto aastamaks koosneb nagu ka registreerimistasu baasosast, CO2 komponendist ja täismassist. Elektriautol arvestatakse aastamaksu arvutamisel vaid baasosa ja massikomponenti:

  1. Baasosa: 50€
  2. Täismassi komponent: üle 2400kg = iga ületav kg 0,4€ kuni 400 euroni

Eelnevalt mainitud elektriautode aastamaks ja arvutused oleks:

  • Nissan Leaf (1530kg) – 50€ (baasosa 50€ + massiosa 0€)
  • Tesla Model 3 (2139kg) – 50€ (baasosa 50€ + massiosa 0€)
  • Porsche Taycan (2880kg) – 242€ (baasosa 50€ + massisosa 480*0,4€)

Automaksu kokkuvõte: maksustatakse keskkonda rohkem koormavaid sõidukeid, seda nii sõiduautode kui ka kaubikute osas. Eelisseisus on elektriautod, mis lokaalseid emissioone ei tekita.

Allikas: Automaks ja Rahandusministeerium.

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox