Automaksu kalkulaator

Järgnevalt leiad elektriauto.ee meeskonna poolt loodud automaksu kalkulaatori. Automaksu seadus määrab mootorsõidukitele maksu, mida tuleb maksta vastavalt sõiduki omadustele. Maksustatakse kõik liiklusregistris registreeritud sõidukid, sealhulgas mootorrattad, mopeedid, sõiduautod ja väiksemad veoautod. Maksu maksavad sõiduki omanikud või vastutavad kasutajad. Tulenevalt sellest, et eelnõud võidakse veel muuta, ei pruugi meie automaksu kalkulaator kuvada 100% õiget tulevast maksu, kuid annab kindlasti väga täpse indikatiivse tulevase maksunumbri.

AUTOMAKSU KALKULAATOR

Sõiduki tüüp:

* Kogu vajalik info sõiduki kohta on leitav siit: Transpordiameti e-teenindus

Millised andmed on õiged? - Vaata siit


Automaksu kalkulaatori sisendid

Maksu periood on üks kalendriaasta ja tasumine toimub kahes osas, 15. juuniks ja 15. detsembriks. Kui sõiduk registreeritakse aasta jooksul, arvutatakse maksu suurus proportsionaalselt registreerimisjärgselt jäänud päevade järgi. Maksumäärad sõltuvad sõiduki tüübist, vanusest ja tehnilistest andmetest, näiteks mootori töömahust ja süsinikdioksiidi heitkogusest.

Näiteks, L-kategooria mootorsõiduki puhul võib maks olla vahemikus 30–90 eurot, sõltuvalt mootori töömahust. Sõiduautodele (M1-kategooria) ja väiksematele veoautodele (N1-kategooria) arvutatakse maks erinevate komponentide summana, mis sisaldavad baasosa, CO2 eriheite osa ja massiosa.

Maksu teate väljastab Maksu- ja Tolliamet, ja kui sõiduk müüakse või kasutusõigus üle läheb, siis tasutud maksu ei tagastata ega vähendata. Mõned sõidukid, nagu alarmsõidukid ja diplomaatilised sõidukid, on maksuvabad.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2025. aastal, mõned osad jõustuvad 2027. aastal.

Siin on automaksu suuruse määramise valem vastavalt seadusele:

L-Kategooria, MS2-Kategooria, T1b-Kategooria, T3-Kategooria ja T5-Kategooria Mootorsõidukid

Kuni 10 aastat vanad mootorsõidukid:

Maks = 30€ (51–125 cm³) Maks = 45€ (126–500 cm³) Maks = 60€ (501–1000 cm³) Maks = 75€ (1001–1500 cm³) Maks = 90€ (>1500 cm³)

10–20 aastat vanad mootorsõidukid:

Maks = 30€ (126–500 cm³) Maks = 45€ (501–1000 cm³) Maks = 60€ (1001–1500 cm³) Maks = 75€ (>1500 cm³)

M1-Kategooria Mootorsõidukid

 1. Baasosa: 50€
 2. CO2 eriheite osa:
  1. Kui 118 ≤ CO2 (g/km) ≤ 150, siis CO2 eriheite osa = (CO2 – 118) * 3€
  1. Kui 151 ≤ CO2 (g/km) ≤ 200, siis CO2 eriheite osa = 32 * 3€ + (CO2 – 150) * 3.5€
  1. Kui CO2 > 200, siis CO2 eriheite osa = 32 * 3€ + 50 * 3.5€ + (CO2 – 200) * 4€
 3. Massiosa:
  1. Kui täismass > 2000 kg, siis massiosa = (täismass – 2000) * 0.4€, maksimaalselt 400€
  1. Kui täismass > 2200 kg (OVC-HEV), siis massiosa = (täismass – 2200) * 0.4€, maksimaalselt 400€

Kokku: Maks=50€+CO2 eriheite osa+Massiosa\text{Maks} = 50€ + \text{CO2 eriheite osa} + \text{Massiosa}Maks=50€+CO2 eriheite osa+Massiosa

M1-Kategooria Mootorsõidukite Maksustamise Erandid ja Koefitsiendid

 • Täiselektrilised sõidukid:
  • Baasosa: 50€
  • Massiosa:
   • Kui täismass > 2400 kg, siis massiosa = (täismass – 2400) * 0.4€, maksimaalselt 440€

Kokku: Maks=50€+Massiosa\text{Maks} = 50€ + \text{Massiosa}Maks=50€+Massiosa

 • Vanuse koefitsiendid:
  • 5 aastat: 0.92
  • 6 aastat: 0.84
  • 7 aastat: 0.75
  • 8 aastat: 0.67
  • 9 aastat: 0.59
  • 10 aastat: 0.51
  • 11 aastat: 0.43
  • 12 aastat: 0.35
  • 13 aastat: 0.26
  • 14 aastat: 0.18
  • 15+ aastat: 0.1
  • 20+ aastat: 0

Vanuse koefitsiendiga korrutatakse maksusumma, millest on baasosa maha arvatud.

N1-Kategooria Mootorsõidukid

 1. Baasosa: 50€
 2. CO2 eriheite osa:
  1. Kui 205 ≤ CO2 (g/km) ≤ 250, siis CO2 eriheite osa = (CO2 – 204) * 3€
  1. Kui 251 ≤ CO2 (g/km) ≤ 300, siis CO2 eriheite osa = 46 * 3€ + (CO2 – 250) * 3.5€
  1. Kui CO2 > 300, siis CO2 eriheite osa = 46 * 3€ + 50 * 3.5€ + (CO2 – 300) * 4€

Kokku: Maks=50€+CO2 eriheite osa\text{Maks} = 50€ + \text{CO2 eriheite osa}Maks=50€+CO2 eriheite osa

 • Täiselektrilised sõidukid: 30€
 • Vanuse koefitsiendid: (sarnased M1-kategooria koefitsientidega)

Valemid võivad erineda sõltuvalt mootorsõiduki tüübist, vanusest ja tehnilistest näitajatest, nagu CO2 eriheide ja täismass. Automaksu arvutamisel tuleb arvestada konkreetse mootorsõiduki andmeid ja kasutada vastavaid valemeid.